english English

Stjepan Srhoj doktorirao

29.04.2019, 13:50:11

Stjepan Srhoj, asistent na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, obranio je 25. travnja 2019. na Sveučilištu Innsbruck u Austriji doktorsku disertaciju „High-growth firms and public grants as policy measures for fostering growth„ i stekao doktorat znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije.

Doktorska disertacija obranjena je pred Povjerenstvom u sastavu:

prof. dr. sc. Michael Pfaffermayr,

prof. dr. sc. Rupert Sendlhofer,

prof. dr. sc. Janette Walde.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica