english English

Nastupno predavanje Suzane Kamber

02.05.2019, 11:52:12

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja i Odlukom Senata donesenoj na 154. sjednici održanoj 11. siječnja 2019., obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u sklopu redovite nastave pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastupno predavanje održati Suzana Kamber, mag. med. techn. Tema nastupnog predavanja je „Patologija trudnoće – intervencije u suvremenoj sestrinskoj skrbi“, a održat će se u zgradi Sveučilišta u Dubrovniku na adresi Ćira Carića 4, u petak, 10. svibnja 2019., u 15 sati.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica