english English

Nastupno predavanje dr. sc. Barbare Gangai Zovko

27.05.2019, 14:46:16

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u okviru redovite nastave pred Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastavnicima i studentima Odjela za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku, nastupno predavanje održati dr. sc. Barbara Gangai Zovko. Tema nastupnog predavanja je „Dinamika populacija eufauzida u jadranu“ a održat će se na Odjelu za akvakulturu, Ćira Carića 4, u petak 31. svibnja 2019. u 9 sati.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica