english English

NATJEČAJI - izbori u zvanja

14.11.2019, 12:17:57

Odlukom Senata od 30. listopada 2019., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                   NATJEČAJ

 

     I.    za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora:

            jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,  polje

            kliničke  medicinske znanosti, grana kirurgija (3.02.10)

    II.   za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:            

          a) jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,  polje

              kliničke  medicinske znanosti, grana dermatovenerologija (3.02.02)

          b) jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje humanističkih znanosti,  polje

              filologija,  grana teorija i povijest književnosti (6.03.18)

   III.   za izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog suradnika              

             jednog znanstvenika/znanstvenice za znanstveno područje prirodnih znanosti,  polje biologija,

             grana botanika (1.05.02)

   IV.   za izbor u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:            

            jednog nastavnika/nastavnice za umjetničko područje,   polje

            likovne umjetnosti, grana konzervacija-restauracija (7.04.09)

   V.   za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača:            

           jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,  polje

           kliničke  medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09)

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od posljednje objave natječaja, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.                                                                                                                           

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga. Repozitorij
Tražilica