english English

Nermin Hasanspahić doktorirao

11.12.2019, 08:32:30

Nermin Hasanspahić, mag. ing. nav. traff., asistent na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku, obranio je 10. prosinca 2019. godine na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pomorstvo, smjer Nautičke znanosti, Sveučilišta u Rijeci doktorsku disertaciju pod naslovom „Prilog unapređenju kulture sigurnosti u pomorstvu sustavnim upravljanjem izbjegnutim nezgodama“ čime je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja tehnologija prometa i transporta.

Mentor pri izradi doktorske disertacije bio je dr. sc. Vlado Frančić, izvanredni profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, dok su Povjerenstvo za obranu činili:

1. dr. sc. Damir Zec, redoviti profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, predsjednik Povjerenstva,

2. dr. sc. Lovro Maglić, docent Pomorskog fakulteta u Rijeci, član i

3. dr. sc. Srđan Vujičić, docent Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica