english English

Uspješno završen HRZZ projekt (AdMedPlan, 2015.-2019.)

20.12.2019, 10:19:52

HRZZ projekt (AdMedPlan; IP-2014-09-2945) „Utjecaj promjena termohaline cirkulacije u istočnom Mediteranu na planktonske zajednice u južnom Jadranu: ekološki i genetički pristup“, kojega je vodila dr. sc. Mirna Batistić, znanstvena savjetnica, u protekle četiri godine (2015.-2019.), ocjenjen je kao uspješno završeni projekt.

Satelitski podaci, kao i veliki broj sakupljenih uzoraka tijekom terenskih istraživanja na najdubljem dijelu otovorenog mora južnog Jadrana, omogućili su utvrditi kako na dinamiku, abundanciju i raspodjelu planktonskih zajednica u inače vrlo dinamičnom sustavu južnog Jadrana utječu fizikalni parametri koji periodički mijenjaju svojstva mora. Među njima, najvažniji su zimska vertikalna konvekcija, transverzalna izmjena obalnih i otvorenih voda te ingresija vodnih masa različitih svojstava u Jadran, što je ovisno o strujanjima u Jonskom moru i općenito oscilacijama u cirkulaciji iznad sjevernog Atlantskog oceana.

Na projektu je objavljeno ukupno 14 radova u znanstvenim časopisima te 18 sažetaka sa skupova (https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and%7CHRZZ-IP-2014-09-2945%7Ctext%7Cproject).

Od toga je 12 radova objavljeno u visokorangiranim časopisima Web of Science Core Collection (WoS CC) bazi. To su sljedeći časopisi: Progress in Oceanography, Water, Continental Shelf Research, Oceanologia, Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, Fottea, Mediterranean Marine Science; Marine Biology Research, Journal of Crustacean Biology, European Journal of Taxonomy.

Ukupno je jedan rad u prvom kvartilu (Q1), devet u drugom (Q2) te dva rada u trećem (Q3).

Rezultati istraživanja na projektu prikazani su nedavno na sjedinici Vijeća za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a pod pokroviteljstvom Razreda za prirodne znanosti HAZU, koji se održao 9.prosinca 2019. u Zagrebu.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica