english English

Nastupna predavanja Anite Miljas, Marije Čupić i Snježane Busančić

15.01.2020, 10:30:31

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u okviru redovite nastave pred Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja nastavnicima i studentima studija Sestrinstva, nastupna predavanja održati:

  1. Anita Miljas, mag. med. techn., s temom „Zdravstvena njega kardioloških bolesnika“, a održat će se u Edukacijskom centru OB Dubrovnik, na adresi Roka Mišetića 2, u srijedu, 22. siječnja 2020., u 13 i 30 sati.
  2. Marija Čupić, mag. med. techn., s temom „Sestrinska dokumentacija u procesu zdravstvene njege“, a održat će se u Edukacijskom centru OB Dubrovnik, na adresi Roka Mišetića 2, u srijedu, 22. siječnja 2020, u 14 i 15 sati.
  3. Snježana Busančić, univ. mag. admin. sanit., s temom „Sigurnosti kirurškog bolesnika u operacijskoj sali“, a održat će se u Edukacijskom centru OB Dubrovnik, na adresi Roka Mišetića 2, u srijedu, 22. siječnja 2020, u 15 sati.


Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica