english English

Dinka Lale doktorirala

03.03.2020, 11:25:26

Dinka Lale, dipl. ing., stručna suradnica na projektu SeaClear - Search, identification and collection of marine litter with autonomous robots, i mlađi istraživač u Laboratoriju za inteligentne autonomne sustave Odjela za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku, obranila je 28. veljače 2020. na poslijediplomskom doktorskom studiju „Elektrotehnika i računarstvo“, smjer Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, doktorsku disertaciju pod naslovom „Procjena dostatnosti zaliha nuklearnoga goriva u slučaju značajnoga doprinosa nuklearne energije u rješavanju problema globalnoga zatopljenja“ i stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika.

Mentor pri izradi doktorske disertacije bio je prof. dr. sc. Dubravko Pevec, s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, dok su Povjerenstvo za obranu činili:

izv. prof. dr. sc. Krešimir Trontl, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva,

dr. sc. Tomislav Šmuc, Institut Ruđer Bošković, član i

doc. dr. sc. Mario Matijević, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, član.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica