english English

Pravo na pristup informacijama

25.03.2011, 12:54:40
 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13) Sveučilište u Dubrovniku kao pravna osoba s javnim ovlastima omogućava korisnicima pristup informacijama.

Službenik za informiranje:

Sandra Buratović Maštrapa, mag. rel. publ.

Ured za odnose s javnostima

Rektorat, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik

e-mail: sandra.mastrapa@unidu.hr

T: 445 786

F: 435 590Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica