english English

Student Nikša Mihaljević obranio diplomski rad

08.07.2015, 16:13:06

Nikša Mihaljević, student diplomskog studija Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu, obranio je 06. srpnja diplomski rad „Prednosti SDN usmjeravanja u odnosu na MPLS mreže“ i stekao titulu magistar inženjer elektrotehničkih i komunikacijskih tehnologija u pomorstvu s kraticom mag. ing. el. Čestitamo!
Tražilica