english English

Pilot programski ugovori u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.

21.01.2016, 14:09:04

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta  potpisani su trogodišnji pilot-programski ugovori s javnim visokim učilištima. Ugovorima se osigurava provedba odluka Vlade o besplatnom studiju za sve redovite studente akreditiranih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, kratkih stručnih, preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija, koji u akademskoj 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. prvi put upisuju prvu godinu studija; koji su na početku akademske godine 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu, odnosno najmanje 30 ECTS bodova u slučaju studenta s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više.
Tražilica