english English

NATJEČAJ

02.03.2017, 11:53:51

 U Dubrovniku,

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 14. veljače 2017., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                  NATJEČAJ

za izbor u

 

 

 I.   znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:

  a.  jednog nastavnika/nastavnice za interdisciplinarna područja znanosti (izborna polja: 5.01

      ekonomija i 6.01 filozofija)  

  b. jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje

      povijest (6.04)

 II.  u znanstveno zvanje i na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika:

       jednog znanstvenika/znanstvenice za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje

       poljoprivreda, grana ribarstvo (4.01.14)

  III. u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta:

        jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih  znanosti, polje

        kineziologija, grana sistematska kineziologija (5.10.01.)

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. - UsRH)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje,  popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

                                                                                                      Sveučilište u Dubrovniku

 

 

 

veučilište u Dubrovniku Repozitorij
Tražilica