english English

Javni poziv - izvedba vježbi na Odjelu za umjetnost i restauraciju

30.03.2017, 10:01:32

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

Branitelja Dubrovnika 29

Dubrovnik

objavljuje

JAVNI POZIV

ZA ISKAZIVANJEM INTERESA RADI IZVEDBI VJEŽBI U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

Sveučilište u Dubrovniku poziva zainteresirane kandidate – stručne suradnike za izvedbu vježbi u akademskoj 2017./2018. iz kolegija/radionice: Dokumentacijsko fotografiranje I i Dokumentacijsko fotografiranje II na Odjelu za umjetnost i restauraciju, preddiplomskom studiju Restauracija i konzervacija predmeta od drva, metala, tekstila, papira i keramike. 

Zainteresirani kandidati trebaju imati završen diplomski studij fotografije ili drugi odgovarajući diplomski studij za izvedbu vježbi iz gore navedenih kolegija.

S izabranim kandidatom ne sklapa se ugovor o radu, već ugovor o suradnji u nastavi, a na sklapanje, valjanost, prestanak ili koje drugo pitanje u svezi s tim ugovorom Sveučilište će na odgovarajući način primijeniti odredbe Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na ugovor o djelu.

Za kandidate koji su podnijeli prijavu po ovom javnom pozivu čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete, Povjerenstvo može provesti prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem intervjua, a  o vremenu održavanja provjere kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao svoju prijavu.

Uz prijavu za iskazivanje interesa kandidati trebaju priložiti:

-          životopis (preporuča se obrazac Europass),

-          dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja (diploma),

-          popis stručnih radova, izložba,  sudjelovanja u projektima i slično,

-          dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),

Prijave za iskazivanje interesa dostavljaju se u roku od 15 dana od objave ovog javnog poziva na internetskim stranicama Sveučilišta.

Prijave se dostavljaju na adresu: SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, REKTORAT, BRANITELJA DUBROVNIKA 29, 20000 DUBROVNIK s naznakom: „ javni poziv – fotografija“.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti pravodobno obaviješteni, a Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo ovaj javni poziv poništiti, odnosno ne izabrati nijednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Repozitorij
Tražilica