english English

NATJEČAJ za izbor u suradničko zvanje

03.04.2017, 16:20:58

U Dubrovniku,

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 22. ožujka 2017.,

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

raspisuje

                                                                                          NATJEČAJ

 

za izbor u suradničko zvanje :

jednog asistenta za znanstveno područje  tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02) 

Uvjeti:

-    Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. - UsRH)

 

Posebni uvjeti:

-    završen diplomski četverogodišnji studij pomorskog prometa nautičkog smjera  ili diplomski sveučilišni studij pomorstva,

-    posjedovanje svjedodžbe o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3.000 BT ili većeg (STCW II/2),

-    najmanje 18 mjeseci plovidbene službe u svojstvu zapovjednika broda od 3.000 BT ili većeg (STCW II/2),

Pristupnici, uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:

-    preslik diplome o završenom diplomskom četverogodišnjem studiju pomorskog prometa nautičkog smjera ili diplomskom sveučilišnom studiju pomorstva,

-    životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i poznavanja stranih jezika),

-    preslik svjedodžbe o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3.000BT ili većeg (STCW II/2),

-    dokaz o plovidbenoj službi u svojstvu zapovjednika broda od 3.000BT ili većeg (STCW II/2) u trajanju od najmanje 18 mjeseci,

-    prijepis ocjena položenih ispita na studijima,

-    dokaz o državljanstvu,

-    dokaz o poznavanju stranog jezika,

-    za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika.

Prijave na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja imenuje Senat Sveučilišta u Dubrovniku. Povjerenstvo utvrđuju popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj (navesti suradničko zvanje)“. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.   Repozitorij
Tražilica