english English

Predstavljena knjiga dr. sc. Jasenke Maslek

08.05.2017, 14:15:15

U organizaciji Općine Orebić i Narodne knjižnice Orebić 6. svibnja 2017. u općinskoj dvorani u Orebiću predstavljena je knjiga dr. sc. Jasenke Maslek  Zemlja i ljudi: Vinogradarstvo na poluotoku Pelješcu u 19. i 20. stoljeću,  u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku. Uz autoricu, knjigu su predstavili akademik Nenad Vekarić i dr. sc. Irena Ipšić.

Ova znanstvena monografija sastavljena je od osam poglavlja u kojima se istražuje razvoj vinogradarstva na poluotoku Pelješcu i utvrđuje povezanost i međuutjecaj razvoja poluotočnoga vinogradarstva i razvoja stanovništva od pada Dubrovačke Republike do početka 21. stoljeća. U tom kontekstu u knjizi se identificiraju i različite gospodarske i društvene posebnosti ovoga kraja povezane s vinogradarstvom, ali i perspektive razvoja vinogradarstva i njegov očekivani, budući doprinos ukupnom gospodarskom i demografskom razvoju.

Kao polaznu istraživačku bazu, na temelju koje su se odredile i pratile ukupne površine pod vinogradima u prvoj polovici 19. stoljeća, autorica je koristila podatke iz gospodarskih opisa u katastru Franje I. Kvantitativnom i kvalitativnom analizom gospodarskih opisa 34 poluotočne katastarske općine predočene su ukupne vinogradarske površine, prosječan urod po klasama vinograda i iskazana isplativost vinogradarstva u pojedinim poluotočnim regijama, visine nadnica i cijene vina. Rezultati pokazuju da je najviše vinograda na Pelješcu bilo u četvrtom desetljeću 19. stoljeća. Njihovoj rasprostranjenosti, osobito na pelješkoj Župi, uvelike je pridonio pomorski kapital peljeških kapetana i pomoraca koji se uglavnom ulagao u zemlju, održavanje vinograda i njihov razvoj. Pomorski kapital mijenjao je i vlasničku strukturu omogućivši brojnim obiteljima otkup od kmetstva. Osim arhivskih izvora i statističkih godišnjaka, ljetopisa i brošura, za prikaz proizvodnje i trgovine vinom Jasenka Maslek je koristila i nekoliko sačuvanih obiteljskih zbirki i lokalnih trgovačkih dužničkih knjiga, dok je antropološki okvir upotpunjen slikovitim i detaljnim iskazima kazivača koji izravno svjedoče o načinu života, solidarnosti i međusobnom ispomaganju.

Vodeći računa o promjenama u društveno-gospodarskim i političkim strukturama, dalje se po istom metodološkom principu istražuje razvoj u 20. stoljeću, i preko odabranih karakterističnih razdoblja promjene u gospodarskim i demografskim strukturama s posebnim naglaskom na vinogradarstvo.

 Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica