english English

Nastupno predavanje Marija Wokaunna, prim. dr. med.

09.05.2017, 08:49:47

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja i Odlukom Senata donesenoj na 140. sjednici održanoj 24. travnja 2017., obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u sklopu redovite nastave pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastupno predavanje održati Mario Wokaunn, prim. dr. med. Tema nastupnog predavanja je Bolest i povijest, a održat će se u Edukacijskom centru u Općoj bolnici Dubrovnik u petak, 12. svibnja 2017., u 14:45 sati.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica