english English

Natječaj - izbor u zvanja

15.05.2017, 09:58:47

 Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 24. travnja 2017., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                  NATJEČAJ

za izbor u

 

I.   umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:

       jednog nastavnika/nastavnice za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana

       konzervacija-restauracija (7.04.09)

 

 

 II.   znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:

        jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje

        povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (6.04.04)

III.   umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:

       jednog nastavnika/nastavnice za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana

       kiparstvo (7.04.02)

  IV. naslovno umjetničko – nastavno zvanje docenta:

        jednog nastavnika/nastavnice za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana

        konzervacija-restauracija (7.04.09)

 V.  nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača:

        jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje

        filologija, grana romanistika (6.03.04)

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. - UsRH)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.

                                                                                                      Sveučilište u Dubrovniku

 

 

veučilište u Dubrovniku Repozitorij
Tražilica