english English

Anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

28.05.2017, 00:30:27

Od 15. do 28. svibnja 2017. na Sveučilištu u Dubrovniku provodi se studentska anketa za vrednovanje kvalitete nastavnika i nastave. Anketa se izvodi s pomoću Studomata,pa studenti mogu ili sa Sveučilišta ili iz svog doma u bilo koje vrijeme u navedenom razdoblju ispuniti anketu. Anketni upitnik je u potpunosti anoniman pa se prilikom spremanja danih odgovora u bazu podataka ISVU oni ne povezuju s informacijama o studentu odnosno ni na koji način ne mogu utjecati na vaše ocjene.

Cilj je provođenju ovoga istraživanja ocjena rada nastavnika na pojedinom predmetu, zbog toga pozivamo sve studente na ispunjavanje ankete (koje traje svega nekoliko minuta) u što većem broju. Vaši iskreni odgovori mogu ukazati na eventualne nedostatke i teškoće u nastavi i utjecati na unapređenje kvalitete nastave i nastavnika na Sveučilištu.

Više o načinu ispunjanja i izgledu ankete možete vidjeti na https://www.isvu.hr/upute/display/TUT/Anketa.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica