english English

Studenti Odjela za akvakulturu proučavali sustave za uzgoj ribe na Bistrini

18.05.2017, 10:26:08

Studenti druge godine preddiplomskog studija Akvakultura, u pratnji nastavnice dr. sc. Marine Brailo, i u okviru kolegija Konstrukcije akvakulturnih postrojenja, posjetili su Bistrinu gdje su imali priliku vidjeti različite sustave za uzgoj ribe i školjkaša, proučiti pojedine komade opreme za uzgoj planktona, prihvat ličinki školjkaša i bazene za uzgoj mlađi različitih vrsta školjkaša. Studenti su se upoznali s radom protočnih i recirkulacijskih sustava za uzgoj ribe, a obišli su i kavezno uzgajalište ribe i plutajuće parkove za ugoj školjkaša firme „Nonos Dyo“.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica