english English

Studenti s američkog DePaul Sveučilišta boravili na Odjelu za komunikologiju

20.06.2017, 14:38:59

Studenti DePaul Sveučilišta (College of Liberal Arts and Social Sciences, Department of Political Science), Chicago, SAD, i njihov profesor dr. sc. Richard Farkas, eminentni američki politolog, borave na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku od 14. do 21. lipnja 2017.

 

U radnom dijelu programa, američki su studenti prezentirali svoj rad na edukativnoj aplikaciji  na kojoj, u suradnji s dubrovačkim studentima i s prof. dr. sc. Perom Maldinijem, rade već više od godine dana. Dubrovački studenti testirali su alfa verziju i dali svoje primjedbe i savjete. Inače, aplikacija je koncipirana kao simulacija političkog procesa i političkog odlučivanja u realnim uvjetima demokratskoga političkog sustava. Namijenjena je, prije svega, srednjoškolcima koji na taj način mogu učiti o političkoj zbilji i političkom djelovanju u demokraciji te razumijevanju i prihvaćanju demokratskih vrijednosti.  Rad na aplikaciji potrajat će još nekoliko mjeseci, a planira se učiniti dostupnom i američkim i hrvatskim srednjoškolcima tijekom obrazovnog sustava. Američkim studentima organiziran je i popratni program, od razgledanja kulturnih znamenitosti Grada do izleta u okolicu Dubrovnika. Američki studenti i njihovi dubrovački kolege, na poziv gradonačelnika Mata Frankovića, posjetili su i gradsku upravu, gdje im je dobrodošlicu izrazio predsjednik Gradskog vijeća mr. sc. Marko Potrebica, naglasivši važnost ovakve suradnje te iskazavši potporu Grada aktivnostima Sveučilišta.  

 

Inače, suradnja dvaju sveučilišta traje već više godina, i to na dva već dovršena projekta te na ovom trećem, koji je upravo u tijeku. Prvi projekt Promoting and Supporting Civic and Political Education (2012. - 2013.) obuhvatio je suradnju dvaju institucija na planu promidžbe građanskog odgoja u kurikulumima hrvatskih visokoškolskih institucija. Program je uključio više sastanaka i razgovora s pojedinim hrvatskim profesorima koji se bave predmetnom tematikom i potom studijski boravak u SAD-u dvaju hrvatskih nastavnika u okviru Programme of Comparative Politics, dio kojega je projekt Promoting Civic and Political Education in Croatia. Drugi je bio projekt Global Learning Experience: Debate on Democracy – Political Participation and Political Competence (2014. - 2016.), realiziran u dvije faze koje obuhvaćaju pripremu i provedbu istraživanja političke kompetencije i političke participacije u hrvatskom i američkom društvu u komparativnoj perspektivi te organizaciju više tematskih debata temeljenih na rezultatima istraživanja. Ovaj projekt uključio je i studente obaju institucija koji su sudjelovali u nizu zajedničkih debata (vođenih telekonferencijskom vezom), studijski boravak u SAD-u (skupine studenata i jednog profesora), sudjelovanje u dijelu nastave na Department of Political Science, jedno pozvano predavanje i razmjenu iskustava u izvedbi nastave politoloških kolegija.

 

Treći projekt, HI-Civics Project – Zoon politicon Application započet je prošle godine s nekoliko telekonferencijskih debata dviju skupina studenata i voditelja projekta prof. dr. sc. Richarda P. Farkasa i prof. dr. sc. Pera Maldinija, poradi nastavka suradnje, i to primarno na izradbi spomenute edukativne aplikacije u području građanskog (političkog) obrazovanja mladih srednjoškolaca. Projekt će se nastaviti studijskim boravkom dubrovačkih studenata na DePaul University Chicago, te realizacijom i diseminacijom aplikacije, a dodatno će se proširiti kroz odlaznu i dolaznu mobilnost nastavnika i studenata dvaju partnerskih institucija u okviru Erasmus+ programa mobilnosti, i to već od početka slijedeće akademske godine, kada se, između ostaloga, očekuje i jednosemestralni boravak četvero američkih studenata na Sveučilištu u Dubrovniku.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica