english English

Dan otvorenih vrata

24.05.2017, 09:37:30
Dan otvorenih vrata

Na Danu otvorenih vrata Odjela za umjetnost i restauraciju i studija Povijest Jadrana i Mediterana predstavnici različitih  kulturnih institucija studentima su govorili o  područjima djelovanja svojih institucija te planovima razvoja kao i zapošljavanju stručnih kadrova, a studenti Odjela za umjetnost i restauraciju su prezentirali svoja iskustva studiranja u inozemstvu te rezultate rada na stručnoj praksi na Lopudu.

U okviru programa održana su  i dva predavanja. mr. sc. Luka Budak sa Sveučilišta Macquarie, izlagao je na temu „Hrvatski studiji (i antička povijest) na Sveučilištu Macquarie u Sydneyu“, dok je doc. dr. sc.  Rebeka Mesarić Žabčić, sa Instituta za migracije i narodnosti govorila o razvoju i napredovanju mladih istraživača nakon završenog studija povijesti i iskustvima sa terenskih istraživanja u inozemstvu i boravka na stranim sveučilištima.

Za kraj programa studenti su posjetili Hrvatski restauratorski zavod, Restauratorski odjel Dubrovnik.
Tražilica