english English

Studenti i pročelnik Odjela za komunikologiju na međunarodnoj konferenciji Europska obrambena Unija

26.06.2017, 12:38:49

Na poziv Tonina Picule, zastupnika u Europskom parlamentu, prof. dr. sc. Pero Maldini, pročelnik Odjela za komunikologiju i dvadeset i pet studenata Odjela za komunikologiju i Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji Europska obrambena Unija – između potrebe i mogućnosti (European defence union – Between necessity and possibility).

Konferenciju je organizirao Ured zastupnika Tonina Picule, a okupila je niz domaćih i inozemnih stručnjaka za sigurnost, pripadnike akademske zajednice, predstavnike Europskog parlamenta, NATO-a, ministre obrane Hrvatske, Crne Gore i BiH.

U trima konferencijskim panelima sudjelovali su: Ioan Mirceu Pascu, potpredsjednik Europskog parlamenta, Pedro Serrano, zamjenik glavnog tajnika Europske službe za vanjske poslove, Sorin Ducaru, pomoćnik glavnog tajnika NATO-a za nove sigurnosne izazove, Rini Goos, zamjenik izvršnog direktora Europske obrambene agencije, Arnaud Danjean, potpredsjednik Delegacije EP-a u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, Damir Krstičević, ministar obrane Republike Hrvatske, Marina Pendeš, ministrica obrane Bosne i Hercegovine, Predrag Bošković, ministar obrane Crne Gore, Ranko Ostojić, predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora, Igor Tabak, stručnjak za sigurnost, Udruga OBRIS, Vlatko Cvrtila, dekan Veleučilišta VERN, Vlado Azinović, povjesničar i politolog s FPN Sarajevo.

U svojim raspravama sudionici su iznijeli svoje procjene i stavove u pogledu trenutačnog stanja i važnosti zajedničke sigurnosne i obrambene politike u regionalnom, europskom i globalnom kontekstu. Istaknuto je kako u trenutku kada se EU korjenito redefinira, države članice zajedno s europskim institucijama moraju osigurati učinkovita rješenja za poboljšanje zajedničke sigurnosti i obrane, kao i za implementaciju već donesenih ključnih odluka.

Suradnja Ureda zastupnika Picule i Sveučilišta u Dubrovniku nastavit će se organizacijom radnog posjeta Europskom parlamentu u Strasbourgu od 11. do 14. prosinca 2017., u kojem će se studenti Sveučilišta u Dubrovniku uključeni u ovaj program suradnje imati prilike upoznati sa strukturom i djelovanjem Europskog parlamenta te razgovarati s članovima i dužnosnicima EP-a.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica