english English

Predstavljeno vizualno rješenje i komunikacijska strategija projekta ''Putevima prošlosti''

28.08.2017, 13:43:27

Na sastanku u Stonu predstavljena je završna radna verzija vizualnog indetiteta i komunikacijska strategija projekta ''Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija'', za čije je idejno riješenje zadužena riječka tvrtka Prospekt. Naime, riječ je o deveteročlanom dizajnerskom timu javnosti od ranije poznatom kao tvorcu novog vizualnog riješenja Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Također je izabrano i novo tržišno ime budućeg turističkog proizvoda koji će proizaći iz ovog projekta  - ''Putevima prošlosti'', ujedno i novo ime kojim će se projekt ubuduće komunicirati u javnosti. 

Dobivši natječaj raspisan od strane županijske Turističke zajednice, mladi Riječani iskoristili su pojedine simbole i boje koje ponajbolje ciljanim skupinama, u ovom slučaju turistima, ali i domaćem stanovništvu, objašnjavaju lokacije kulturnih dobara obuhvaćene projektom te njihov sadržaj.

Podsjetimo, ''Putevima prošlosti'' je projekt čiji je cilj stvaranje integralne kulturno-turističke destinacije koja uključuje pojedina ruralna i udaljena područja županije povezana u jedinstveni turistički proizvod. Nositelj projekta je Dubrovačko – neretvanska je županija, provedbu koordinira Regionalna razvojna agencija DUNEA, a broji ukupno 12 partnera, od kojih je jedan partner Sveučilište u Dubrovniku, te je težak 32,6 milijuna kuna, od čega 85 posto čine bespovratna EU sredstva u iznosu od 27,7 milijuna kuna, osigurana iz Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija''.

Obuhvaća četiri lokacije koje će, osim prenamjene i obnove, ovim dobiti pogodnost besplatnog pristupa internetu za posjetitelja te dostupnost sadržaja digitalnim putem. Lokacije se nalaze na otoku Korčuli, Mljetu i Dubrovačkom primorju. Pobliže, riječ je o obnovi Palače Ismaeli – Gabrielis u samom Gradu Korčuli čiji prostori već danas služe kao muzej, potom izgradnji novog Muzej zlata i srebra u mjestu Smokvica, rekonstrukciji tzv. Austrijskog puta na Mljetu i formiranje tematske staze Babino polje te obnovi župne kuće u Slanom i prenamjeni u Zavičajnu kuća Dubrovačkog primorja.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica