english English

Nastupno predavanje dr. sc. Jelene Obradović Mojaš

24.01.2018, 16:14:42

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja i Odlukom Senata donesenom na 147. Sjednici, održanoj 24. siječnja 2018., obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u sklopu redovite nastave pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastupno predavanje održati dr. sc. Jelena Obradović Mojaš. Tema nastupnog predavanja je „Kolendarski kalendar u kulturnoj povijesti Dubrovnika“ a održat će se u sveučilišnom Kampusu, u učionici broj 60, u srijedu, 31. siječnja 2018., u 17:15 sati.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica