english English

Popis kandidata za dodjelu Rektorove nagrade i Diplome cum laude za akademsku 2016./2017. g.

08.02.2018, 10:54:38

Sveučilište u Dubrovniku

Popis kandidata za dodjelu Rektorove nagrade i Diplome cum laude za akademsku 2016./2017. godinu na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Dubrovniku

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

1.            Ivana Čučuk, diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Marketing - 4.944, diploma summa cum laude

Ivana Čučuk, diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Marketing - 4.944, Rektorova nagrada za najbolji uspjeh na Odjelu u akademskoj 2016./2017.

2.            Ana Pušić, diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Marketing - 4.943, diploma summa cum laude

3.            Ante Zdilar, diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Međunarodna trgovina - 4.933, diploma summa cum laude

4.            Marijana Asturić, diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Turizam - 4.829, diploma summa cum laude

5.            Lea Dražeta, preddiplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Turizam -  4.759 , diploma cum laude

6.            Matea Vukić,  diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Marketing -  4.562, diploma cum laude                                                                                                                                    

POMORSKI ODJEL

1.            Maro Bošnjak, diplomski studij Pomorstvo – 4,369, Rektorova nagrada za najbolji uspjeh na Odjelu u akademskoj 2016./2017.

ODJEL ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO

1.            Vicko Prkačin, diplomski studij Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu - 5.000, diploma summa cum laude

Vicko Prkačin, diplomski studij Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu - 5.000, Rektorova nagrada za najbolji uspjeh na Odjelu u akademskoj 2016./2017.

ODJEL ZA AKVAKULTURU

1.            Fran Nekvapil, diplomski studij Marikultura -  4.821, diploma summa cum laude

 Fran Nekvapil, diplomski studij Marikultura -  4.821, Rektorova nagrada za najbolji uspjeh na Odjelu u akademskoj 2016./2017.

2.            Tea Ćurković, diplomski studij Marikultura - 4.757, diploma cum laude

3.            Tifani Kusovac, diplomski studij Marikultura - 4.694, diploma cum laude

4.            Ana Čoko, diplomski studij Marikultura -  4.622, diploma cum laude

5.            Marijana Parmać, preddiplomski studij Akvakultura -  4.564, diploma cum laude

ODJEL ZA KOMUNIKOLOGIJU

1.            Monika Cverlin,  diplomski studij Mediji - 4.900, diploma summa cum laude

 Monika Cverlin,  diplomski studij Mediji - 4.900, Rektorova nagrada za najbolji uspjeh na Odjelu u akademskoj 2016./2017.

2.            Marta Takahashi,  diplomski studij Odnosi s javnostima - 4.902, diploma summa cum laude

3.            Marijana Njirić, diplomski studij Odnosi s javnostima - 4.833, diploma summa cum laude

4.            Ivona Begušić, diplomski studij Odnosi s javnostima - 4.775, diploma cum laude

5.            Matea Suton, diplomski studij Odnosi s javnostima - 4.650, diploma cum laude

6.            Kristina Đuraš, diplomski studij Mediji - 4.625, diploma cum laude

7.            Nina Mijoč, diplomski studij Odnosi s javnostima - 4.570, diploma cum laude

ODJEL ZA UMJETNOST I RESTAURACIJU

1.            Andrea Vlaisavljević, diplomski studij Restauracija i konzervacija - 4.933, diploma summa cum laude

Andrea Vlaisavljević, diplomski studij Restauracija i konzervacija - 4.933, Rektorova nagrada za najbolji uspjeh na Odjelu u akademskoj 2016./2017.

2.            Tina Cvjetković , diplomski studij Restauracija i konzervacija - 4.886, diploma summa cum laude

3.            Hrvoje Smoljan, preddiplomski studij Restauracija i konzervacija  - 4.700, diploma cum laude

4.            Irma-Maria Dropulić, preddiplomski studij Restauracija i konzervacija -  4.696, diploma cum laude

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KLINIČKO SESTRINSTVO

1.            Snježana Busančić, specijalistički diplomski stručni studij Kliničko sestrinstvo -  4.567, diploma cum laude

2.            Marija Šilje, specijalistički diplomski stručni studij Kliničko sestrinstvo -  4.545, diploma cum laude

3.            Ana Radetić, specijalistički diplomski stručni studij Kliničko sestrinstvo -  4.508, diploma cum laude
Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica