english English

Nastupno predavanje mr. sc. Zrinke Golemac

15.02.2018, 09:51:46

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja, obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u okviru redovite nastave pred Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastavnicima i studentima Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, nastupno predavanje održati mr. sc. Zrinka Golemac.

Tema nastupnog predavanja je „Procjenjivanje potražnje“, a održat će se na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju (Lapadska obala 7), u četvrtak, 22. veljače 2018., u 8 sati u dvorani B-3.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica