english English

Program cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti nekretnina“

28.02.2018, 11:45:17

 Sveučilište u Dubrovniku predstavlja program cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti nekretnina“.

Cilj programa je objasniti osnovne metode procjene vrijednosti nekretnina, koje se primjenjuju unutar europskoga pravnog okvira.

Po završetku Programa, očekivani ishod učenja je stjecanje sposobnosti procjen vrijednosti nekretnina i posebnih prava na nekretninama s pomoću poredbene i hedoničke metode, metode neposredne kapitalizacije, metode sadašnje vrijednosti i rezidualne metode. Povrh toga, polaznici bi trebali biti sposobni samostalno prosuđivati o prikladnim metodama za procjenu i vrstama vrijednosti u vezi s onim na što mogu naići u praksi.

Syllabus

1.       Vrste cijena nekretnina u praksi i posebnosti procjene tržišne vrijednosti nekretnine

1.       vrste vrijednosti nekretnina koje se procjenjuju

2.       vrste metoda procjene općenito

3.       vrste metoda procjene koje nisu dopuštene u procjeni tržišne vrijednosti nekretnina u RH (NN 74/2014., NN 79/2014., NN 78/15. i 105/15.)

2.       Poredbena metoda – hedonički pristup

1.       provjera tabličnog kalkulatora

2.       procjena na temelju fiktivnog primjera

3.       procjena na temelju realnih podataka

4.       procjena koeficijenata izraženih kao postotak – fiktivnih primjer

5.       procjena koeficijenata izraženih kao postotak – realni podatci

3.       Rezidualna metoda

1.       opis projekta

2.       vrijednost novca u vremenu i “potopljeni trošak investicije

3.       trošak intelektualnih usluga

4.       trošak posredovanja na tržištu nekretnina

5.       primjer procjene

6.       određivanje dodane vrijednosti i cijene zemljišta.

4.       Deduktivna metoda

1.       izvod formule

2.       prikupljanje podataka

3.       procjena vrijednosti zemljišta deduktivnom metodom – primjer.

Predavači:

prof. dr. sc. Josip Tica, profesor na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

doc. dr. sc. Meri Šuman Tolić, docentica na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku

Program je namijenjen:

- posrednicima na tržištu nekretnina, građevinarima, arhitektima, geodetima,

- stručnjacima za nekretnine u poslovnim bankama i osiguravajućim društvima, investicijskim savjetnicima, financijskim menadžerima, poslovnim konzultantima,

- djelatnicima u jedinicama lokalne i područne samouprave, u uredima za prostorno planiranje, imovinsko - pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom, zemljišnoknjižnim odjelima, javnobilježničkim i odvjetničkim uredima,

- svima koji kupuju ili prodaju nekretnine i koji su zainteresirani za ovu problematiku prometa nekretnina.

Početak izvođenja programa: 4. travnja 2018.

Trajanje programa: 20 sati (2,5 radna dana)

Broj mjesta je ograničen.

Prijave traju do 1. travnja 2018.  Obrazac za za prijavu nalazi se na linku https://goo.gl/forms/6a0Qag0nBdZWMcsG2

Redovita kotizacija Programa po polazniku (s PDV-om) iznosi 2.475,00 kn.

Kotizaciju možete uplatiti na račun Sveučilišta u Dubrovniku

IBAN:HR0823400091110135015

Poziv na broj primatelja: 661521-20-128

 

Više informacija: Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Lapadska obala 7, telefon: 020/445-909, e-mail: ekonomija@unidu.hr.

 Web-stranica: www.unidu.hr/izobrazbaPravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica