english English

E-index i Kulturna iskaznica

E-indeks

U svim dijelovima sustava znanosti, obrazovanja i športa kao i u široj zajednici sve više do izražaja dolazi potreba za pametnim načinom omogućavanja širokog spektra raznih usluga koje se dinamički i aktivno mijenjaju u vremenu. Mogućnosti nadzora i efikasnog upravljanja takvim uslugama, a naročito racionalno gospodarenje financijskim i ostalim resursima bitni su za budućnost takvog sustava. Potrebe koje nameće uspostava Bolonjskog procesa, mobilnost studenata, povezivanje s međunarodnim akademskim okruženjima, studentske aktivnosti u slobodno vrijeme i ostale svakodnevne aktivnosti ukazuju na potrebu što bolje organizacije. Korištenjem naprednih tehnologija pametnih kartica te ostalih programskih i sklopovskih rješenja, u okviru ovog projekta uspostavlja se za korisnike atraktivan, efikasan i prilagodljiv sustav za upravljanje raznim oblicima usluga u akademskoj okolini nazvan ISSX (Informacijski Sustav SmartX-ica) .

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa pokrenulo je ovaj projekt kao dio temeljnih servisa i informatičke infrastrukture namijenjenih svim studentima, nastavnicima i znanstvenicima u Republici Hrvatskoj. Sustav je razvijen na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom i CARNetom.

Projekt je u široj studentskoj zajednici poznat i po nazivu SmartX-ica jer je studentska kartica, kao jedan od ključnih dijelova sustava, nova generacija poznate studentske iskaznice, tzv. X-ice. Jedna od inovativnih aplikacija u ovom sustavu je i elektronička inačica indeksa što ovu karticu čini e-Indeksom.


Kulturna iskaznica

Na početku akademske godine svim upisanim redovitim studentima se izrađuje kulturna iskaznica. Studenti je preuzimaju zajedno s e-indeksom u Tajništvu odjela. Kulturna iskaznica omogućuje svim redovitim studentima da se u razdoblju od 1. listopada do 30. lipnja mogu besplatno koristiti uslugama sljedećih ustanova:
- Kazališta Marina Držića,
- Dubrovačkoga simfonijskog orkestra,
- Dubrovačkih kinematrografa,
- Dubrovačkih knjižnica,
- Dubrovačkih muzeja,
- Umjetničke galerije Dubrovnik,
- Folklornog ansambla Linđo, te
- Društva prijatelja dubrovačke starine (za ulazak na gradske zidine).

Studenti su dužni nakon završetka svakog obrazovnog ciklusa (preddiplomskog i diplomskog) Tajništvu odjela vratiti kulturnu iskaznicu. Bez potpisa zadužene osobe u indeksu da su navedene obveze izvršene nijedan student ne može dobiti uvjerenje o završenom studiju. Repozitorij
Tražilica