english English

Studij Nautika

Rektorski rok

Svim studentima Sveučilišta u Dubrovniku omogućuje se jedan izlazak na Rektorski rok dana 20. rujna 2017. godine u 08:00 sati. I ove godine, kao i prethodnih godina prijavljeni ispit na Rektorskom roku ne mora biti isključivo uvjet za upis u višu godinu studija.

Studenti Frano Hudulin i Ivan Knego obranili završni rad

Frano Hudulin, student preddiplomskog studija Nautika, obranio je 12. rujna završni rad „Pomorska povezanost otoka Korčule“ i stekao titulu sveučilišni prvostupnik inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera, s kraticom: univ. bacc. ing. naut. Čestitamo!

Ivan Knego, student preddiplomskog studija Nautika, obranio je 12. rujna završni rad „Istraživanje i predviđanje brodarskog tržišta“ i stekao titulu sveučilišni prvostupnik inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera, s kraticom: univ. bacc. ing. naut. Čestitamo!

OBAVIJEST STUDENTIMA – promjena termina ispita kod Vicka Mihaljevića, dr. med.

Ispit kod Vicka Mihaljevića, dr. med. zakazan za 13. rujna 2017. održat će se 14. rujna 2017. u 14:00 sati radi odsutnosti predmetnog nastavnika.


Tražilica