english English

Studij Brodostrojarstvo

Obavijest za studente- preuzimanje e-indeksa

Studenti prvih godina preddiplomskih studija

Nautike, Brodostrojarstva i Pomorske tehnologije jahta i marina (ak. god. 2018./19.)

mogu preuzeti e-indekse u tajništvu odjela (ured D06) od ponedjeljka do petka u vremenu od 10,00-12,00.

Pregled konzultacija za zimski semestar akademske 2018./2019. godine

Pregled konzultacija za zimski semestar akademske 2018./2019. godine možete vidjeti u repozitoriju izbornika Pomorski odjel i repozitoriju izbornika Studiji „Nautika“, „Brodostrojarstvo“, „Pomorske tehnologije jahta i marina“ i „Pomorstvo“ !

Prvi dan na Sveučilištu

Sveučilište u Dubrovniku tradicionalno organizira prezentacije za studente prve godine svih preddiplomskih studija. Pod naslovom Prvi dan na Sveučilištu, u utorak, 9. listopada 2018., u gornjem amfiteatru Sveučilišnog kampusa (Branitelja Dubrovnika 41), u 9 sati, studenti će dobiti sve potrebne informacije u vezi sa studijima, studentskim standardom, rasporedom predavanja i drugim temama važnima za početak studiranja.


Tražilica