english English

Studij Brodostrojarstvo

Rektorski rok

Svim studentima Sveučilišta u Dubrovniku omogućuje se jedan izlazak na Rektorski rok dana 20. rujna 2017. godine u 08:00 sati. I ove godine, kao i prethodnih godina prijavljeni ispit na Rektorskom roku ne mora biti isključivo uvjet za upis u višu godinu studija.

UPISI U VIŠE I PONAVLJAČKE GODINE – AKADEMSKA 2017./2018. GODINA

Termini upisa u više i ponavljačke godine za akademsku 2017./2018. godinu nalaze se u repozitoriju.

Jesenski ispitni rokovi za akademsku 2016./2017. godinu

Pregled jesenskih ispitnih rokova možete vidjeti u repozitoriju izbornika Pomorski odjel i repozitoriju izbornika Studiji „Nautika“, „Brodostrojarstvo“, „Pomorske tehnologije jahta i marina“ i „Pomorstvo“.


Tražilica