english English

Studij Pomorske tehnologije jahta i marina

Rektorski rok

Svim studentima Sveučilišta u Dubrovniku omogućuje se jedan izlazak na Rektorski rok dana 20. rujna 2017. godine u 08:00 sati. I ove godine, kao i prethodnih godina prijavljeni ispit na Rektorskom roku ne mora biti isključivo uvjet za upis u višu godinu studija.

OBAVIJEST STUDENTIMA – promjena termina ispita kod Vicka Mihaljevića, dr. med.

Ispit kod Vicka Mihaljevića, dr. med. zakazan za 13. rujna 2017. održat će se 14. rujna 2017. u 14:00 sati radi odsutnosti predmetnog nastavnika.

OBAVIJEST STUDENTIMA – promjena termina ispita kod Miloša Brajovića, dipl. ing.

Ispit kod Miloša Brajovića, dipl. ing. zakazan za 14. rujna 2017. održat će se 13. rujna 2017. u 09:00 sati u Nautičkom kabinetu. Ispit će održati Niko Hrdalo, dipl. ing. radi odsutnosti predmetnog nastavnika.


Tražilica