english English

Studij restauracije i konzervacije (drvo, papir, tekstil, metal i keramika)

 Natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija u akademskoj 2017./2018.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija u akademskoj 2017./2018. možete preuzeti na  linku   http://web.cz.unidu.hr/datoteke/7551/Natjecaj-diplomski-2017_18_03_07.pdf

 Natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija u akademskoj 2015./2016. g.

Prijave za upis zaprimat će se u tajništvu Odjela u razdoblju od 21. rujna do 2. listopada 2015.

Natječaj možete pogledati na linku

http://www.unidu.hr/datoteke/5429/Natjecaj-diplomski-2015_prijedl_23_6_15.pdf

 Popis studenata koji su upisali diplomski studij Restauracije i konzervacije

Redoviti studenti:
Nikolina Cvitanović
Petra Petrušić
Petar Nevžala
Ana Jurić
Marin Vokić
Ivan Radašić

Izvanredni studenti:
Elio Karamatić
Andrea Vlaisavljević
Elvira Lončar Tumir


Tražilica