english English

Studij Povijest stanovništva

Poziv na javnu obranu doktorskoga rada Julijane Antić Brautović

Javna obrana   doktorskog rada „Prevlaka i istočni dio Konavala u pregovorima o razmjeni teritorija između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i SRJ od 1992. do 1996. godine“, Julijane Antić Brautović pristupnice  poslijediplomskoga  doktorskog studija „Povijest stanovništva“, održat će se u ponedjeljak,  18. prosinca 2017. u 10 sati na Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41.

Poziv na javnu obranu doktorskoga rada Ivice Pletikosića

Javna obrana doktorskog rada „Popis stanovništva u piranskoj općini 1910. godine, Ivice Pletikosića, pristupnika poslijediplomskoga doktorskog studija „Povijest stanovništva“, održat će se u petak, 8. prosinca 2017. u 12 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Poziv na javnu obranu doktorskoga rada Ruže Radoš

Javna obrana   doktorskog rada „Namjesnik bosanskog ejaleta Ali-paša Hekim-Oglu  (1736.-1748.) i Dubrovačka Republika Ruže Radoš, pristupnice poslijediplomskoga doktorskog studija „Povijest stanovništva“, održat će se 15. svibnja 2017. u 11 sati u Sveučilišnom kampusu, Branitelja Dubrovnika 41.


Tražilica