english English

Studij Povijest stanovništva

Poziv na javnu obranu doktorskoga rada Ruže Radoš

Javna obrana   doktorskog rada „Namjesnik bosanskog ejaleta Ali-paša Hekim-Oglu  (1736.-1748.) i Dubrovačka Republika Ruže Radoš, pristupnice poslijediplomskoga doktorskog studija „Povijest stanovništva“, održat će se 15. svibnja 2017. u 11 sati u Sveučilišnom kampusu, Branitelja Dubrovnika 41.

Intedisciplinarna škola za doktorande i postdoktorande - Danube: Future Interdisciplinary School 201

Pozivaju se doktorandi i postdoktorandi da se prijave na natječaj za interdisciplinarnu školu DANUBE: Future Interdisciplinary School koja će se održavati od 14. - 21. srpnja 2017. u Kremsu, Austrija (kampus Danube-University of Krems). Program interdisciplinarne škole omogućit će polaznicima stjecanje znanja o kulturološkim, društvenim, ekonomskim i ekološkim utjecajima koje globalne promjene imaju na dunavski sliv.

Informacija o natječaju objavljena je na poveznici: ovdje

Znanstveni skup u Kotoru

Znanstveni skup „Isprepleteni identiteti: Kotor, Dubrovnik i njihovo zaleđe u višestoljetnoj perspektivi" održao se 21. i 22. travnja 2017. u Kotoru, u organizaciji dubrovačkog Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kotorskog Hrvatskog građanskog društva Crne Gore i Sveučilišta u Dubrovniku. Skup je treća radionica projekta „Transformacija kolektivnih i individualnih identiteta u Dubrovačkoj Republici od kasnog srednjeg vijeka do 19. stoljeća. Na skupu je svoje radove izlagao 31 znanstvenik iz Dubrovnika, Kotora, Bara, Beograda, Zagreba, Ljubljane i Sarajeva i doktorandi poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva.


Tražilica