english English

Izdavačka djelatnost

Temeljna zadaća izdavačke djelatnosti Sveučilišta je pridonositi razvitku nastavnih, znanstvenih i drugih djelatnosti Sveučilišta, te poticanje stvaralaštva.

Sveučilište izdaje znanstveno-nastavnu literaturu, i to knjige, znanstvene knjige, udžbenike, priručnike, skripte i monografije. Sveučilište može izdavati i ostale znanstvene i stručne publikacije ako se za njih pokaže potreba i poseban interes.

Uvjeti i način obavljanja izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku određeni su Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta.

Plan izdavačke djelatnosti donosi Senat za svaku narednu kalendarsku godinu.  Prijedlog plana izdavačke djelatnosti priprema i izrađuje Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu u suradnji sa Službom za izdavačku djelatnost.

Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu  stalno je radno tijelo Senata. Povjerenstvo ima najmanje 5 članova koji se biraju iz redova zaposlenika u znanstveno-nastavnom i/ili znanstvenom zvanju koji su sa Sveučilištem zasnovali radni odnos u punom radnom vremenu, pri čemu treba osigurati što bolju zastupljenost predstavnika iz svih znanstvenih područja. Svaki odjel i institut Sveučilišta može predložiti po jednog člana Povjerenstva. Predsjednika i ostale članove Povjerenstva imenuje Senat. Mandat članovima Povjerenstva je dvije godine.

Služba za izdavaštvo obavlja poslove vezane za tehničku, i elektroničku obradu, te administrativne poslove svih sveučilišnih izdanja.
Tražilica