english English

Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte

Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta u Dubrovniku svoje aktivnosti usmjerila je na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanju mobilnosti studenata, nastavnika, nenastavnog osoblja te sudjelovanju u međunarodnim projektima i programima s područja visokog obrazovanja.

Međunarodna suradnja Sveučilišta u Dubrovniku ostvaruje se putem:

 • bilateralnih međunarodnih  sporazuma,
 • međunarodnih sveučilišnih mreža i udruga,
 • međunarodnih projekata s područja visokog obrazovanja,
 • međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata.

Suradnja s inozemnim sveučilištima, znanstvenim institucijama, međunarodnim agencijama i udrugama za pomoć razvitku znanosti od velike je važnosti za ostvarivanje temeljnih ciljeva razvoja Sveučilišta. Tako se stvaraju uvjeti za sudjelovanje u bilateralnim i multilateralnim istraživačkim programima, programima razmjene studenata, mladih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika te osiguravanje stipendija za usavršavanje. Rektorat nastoji maksimalno poticati sve postojeće oblike međunarodne suradnje, te aktivnom politikom stvarati uvjete za uspostavljanje novih oblika međunarodne suradnje u skladu s prioritetnim pravcima razvoja Sveučilišta.

STRATEŠKI CILJEVI MEĐUNARODNOG RAZVOJA


Sveučilište u Dubrovniku promovira međunarodne aktivnosti te potiče njihovu implementaciju u svakodnevne aktivnosti Sveučilišta. Strateški razvoj Sveučilišta se temelji na njegovoj međunarodnoj orijentaciji s naglaskom da je biti dijelom EHEA-e (European Higher Education Area) i ERA-e (European Research Area) od iznimne važnosti za Sveučilište.

 
Mobilnost, kao sastavni dio međunarodne suradnje, je jedan od najvažnijih čimbenika budućeg razvoja Sveučilišta. 

 
Akcijski plan i nadolazeće aktivnosti vezane za međunarodni razvoj uključuju slijedeće:

 • usvajanje i prilagodba unutarnje organizacijske strukture u skladu sa međunarodnim propisima i praksom EU-a
 • provedbu i poboljšanje infrastrukturnih resursa za podršku međunarodne suradnje (primjerice: smještajne mogućnosti, sustav učenja na daljinu i ICT podrška)
 • organizacija nastavnih programa, studija, modula i kolegija na stranim jezicima (Engleski jezik kao prioritet)
 • prilagodba Sustava upravljanja kvalitetom (QM /  QC / QA) u skladu sa međunarodnim standardima i propisima
 • promocija međunarodnih programa
 • uspostava snažne veze između  istraživanja i obrazovanja 
 • povećanje  broja međunarodnih konferencija i radionica
 • povećanje međunarodnih istraživačkih i stručnih projekata i programa
 • povećanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja (incoming and outgoing mobility)
 • proširenje mreže partnerskih institucija

Tražilica