english English

Fond

Izdvajanjem iz vlastitih izvora financiranja fond knjižnice se u zadnjih 10-ak godina značajno povećao tako da danas posjedujemo:

  • oko 10.000 svezaka monografskih publikacija,
  • oko 4.000 svezaka polupublikacija: diplomski radovi, završni radovi, projekti godine magistarski radovi, doktorske disertacije; 43 naslova domaćih i 37 naslova stranih časopisa; više vrsta domaćih i stranih enciklopedija, leksikona, rječnika, atlasa, stručnih priručnika.

Tražilica