english English

Odjel za akvakulturu

Festival znanosti

Odjel za akvakulturu i ove godine sudjeluje na Festivalu znanosti, koji će se održati od 8. do 13. travnja 2019., na više lokacija, a neka od predavanja bit će i na Sveučilištu u Dubrovniku.

Program događanja može se pogledati ovdje.

Šesta znanstvena tribina „Malostonska kamenica: Što nam donosi budućnost?“

Šesta znanstvena tribina Sveučilišta u Dubrovniku s temom „Malostonska kamenica: Što nam donosi budućnost?“ upriličit će se 20. ožujka 2019., u 19 sati, u sveučilišnom Kampusu.

Novi znanstveni rezultati dr. sc. Marine Brailo Šćepanović objavljeni u časopisu Aquaculture

Dr. sc. Marina Brailo Šćepanović objavila je znanstveni rad „Analiza bakterijskih zajednica u bioreaktorima za potpuno uklanjanje dušika u morskom recirkulacijskom akvakulturnom sustavu razvijenih iz komercijalnog inokuluma“, koji je rezultat suradnje kolega iz Laboratorija za akvakulturu Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, Institut of Marine and Environmental Technology u Baltimoreu i djelatnika Odjela za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku.


Tražilica