english English

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Privremena rang-lista za dodjeljivanje 16 državnih stipendija „A“ kategorije redovitim studentima

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje privremenu rang-listu za dodjeljivanje 16 državnih stipendija „A“ kategorije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku godinu 2017./2018.

Rang lista studenata za upis na Double Degree diplomske studije

Rang lista studenata za upis na Double Degree diplomske studije Ekonomija; Poslovna ekonomija, smjer Marketing u akademskoj 2017./2018.  dostupna je u donjem dokumentu.

Drugi Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse

Tekst Natječaja i dokumenti potrebni za prijavu nalaze se na stranicamameđunarodne suradnje.

Rok za prijavu: 5. 2. 2018.!

 Repozitorij
Tražilica