english English

Odjel za komunikologiju

Prof. dr. sc. Pero Maldini bio na studijskom boravku u SAD-u

Prof. dr. sc. Pero Maldini, pročelnik Odjela za komunikologiju, od 28. kolovoza do 16. rujna bio je na studijskom boravku u Sjedinjenim Američkim Državama.

Program boravka obuhvatio je sudjelovanje na APSA 2018 Annual Meeting u Bostonu te nastavak rada na GLE projektu na DePaul University u Chicagu. U okviru boravka na DePaul University Chicago, College of Liberal Arts and Social Sciences - Department of Political Science, prof. Maldini je sudjelovao u nastavku realizacije projekta Global Learning Experience: Game Application for Democracy Promoting. Projekt obuhvaća konceptualizaciju, dizajn i izradu edukativne aplikacije u području građanskog (političkog) obrazovanja, na kojemu surađuju studenti DePaul Universityja i Sveučilišta u Dubrovniku. Uz to, sudjelovao je i u Faculty Roundtable on Populism - okruglom stolu profesora politologije s Department of Political Science, posvećenom također odnosu populizma i suvremene liberalne demokracije, na kojemu je imao uvodno izlaganje.

Tom prilikom DePaul University - Department of Political Science i GLE Program dodijelili su profesoru Maldiniju posebno priznanje za višegodišnju suradnju i postignute rezultate.

APSA 2018 Annual Meeting & Exhibition, redovita je godišnja konferencija American Political Science Association, krovne politološke strukovne udruge u SAD te najveći i najznačajniji politološki znanstveni skup u svijetu. Tema ovogodišnjeg skupa bila je Democracy and Its Discontents, a na više od 200 panela, izložbi, predstavljanja, radionica i radnih skupina okupila je više od 6.500 znanstvenika iz SAD, ali i mnogih drugih zemalja. Prof. dr. sc. Pero Maldini predsjedao je radnoj skupini European Experiences with Populism Working Group te izlagao na istu temu.

https://connect.apsanet.org/apsa2018/

http://www.depaul.edu/Pages/default.aspx

https://las.depaul.edu/academics/political-science/Pages/default.aspx

Studentska debata na Odjelu za komunikologiju

Debata studenata prve godine preddiplomskog studija Mediji i kultura društva, u okviru kolegija Uvod u političku znanost 2, nositelja prof. dr. sc. Pera Maldinija, s temom „Otići iz Hrvatske: Da ili Ne?“ održat će se u srijedu, 16. svibnja 2018., u 10 sati, u (donjem) amfiteatru sveučilišnog Kampusa.


Svi zainteresirani mogu doći i pratiti studentsku debatu Odjela za komunikologiju.

Svečano promovirani diplomirani studenti

Svečane promocije prvostupnica/prvostupnika, magistra/magistara struke, diplomiranih medicinskih sestara i tehničara te sveučilišnih specijalista Sveučilišta u Dubrovniku upriličilo se u Hotelu Valamar Lacroma 16. veljače 2018.

U 10 sati održala se svečana promocija prvostupnica i prvostupnika Pomorskog odjela, Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Odjela za elektrotehniku i računarstvo, Odjela za akvakulturu, Odjela za komunikologiju, Odjela za umjetnost i restauraciju i stručnog studija Sestrinstvo.

U 13 sati održala se svečana promocija magistra i magistara struke Pomorskog odjela, Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Odjela za elektrotehniku i računarstvo, Odjela za akvakulturu, Odjela za komunikologiju, Odjela za umjetnost i restauraciju, diplomiranih medicinskih sestara i tehničara te sveučilišnih specijalista Sveučilišta u Dubrovniku.

Ukupno je promovirano 180 prvostupnika, 110 magistara struke, 11 diplomiranih medicinskih sestara i tehničara te 3 sveučilišna specijalista.

Na svečanim promocijama nagradili su se najbolji studenti Rektorovom nagradom i diplomama cum laude i summa cum laude.


Tražilica