english English

Odjel za komunikologiju

Odluka o dodjeli "A" državnih stipendija

Temeljem odluke Senata, na sjednici od 24. siječnja 2018., Mislav Ćimić je, kao najbolji student na Odjelu za komunikologiju, dobitnik  "A" državne stipendije.

Tekst odluke dostupan je na adresi

http://www.unidu.hr/novost.php?idvijest=8094

Druga znanstvena tribina - predavanje prof. dr. sc. Pera Maldinija

Druga znanstvena tribina Sveučilišta u Dubrovniku upriličit će se 17. siječnja 2018., u 19 sati, u sveučilišnom Kampusu a održat će se predavanje prof. dr. sc. Pera Maldinija s temom Populizam i kriza demokracije. Podsjećamo, Sveučilište je pokrenulo ciklus znanstvenih tribina kako bi se takvim predavanjima nastojalo široj javnosti približiti zanimljive znanstvene teme i predstaviti najnovija znanstvena postignuća.

„Tema se bavi problematikom suvremenog populizma koji zahvaća gotovo sve moderne demokracije i upućuje na krizu predstavničke demokracije i nezadovoljstvo građana djelovanjem političkih elita kao njegovim uzrocima. Postavlja se pitanje je li riječ o antidemokratskoj populističkoj manipulaciji i nastojanju da se zaobilaženjem demokratskih institucija i procedura stekne i/ili održi politička moć i vlast ili je riječ o zahtjevu za većom razinom participacije u procesima donošenja odluka i političkog predstavništva u političkim institucijama. Potenciranje konflikta otvara prostor populističkom djelovanju, dok izostanak sadržaja i pričuve demokratičnosti omogućuje supstituciju populističkom retorikom i narativima. Kroz tu prizmu, u komparativnoj perspektivi, razmatraju se glavni trendovi i recentne manifestacije populizma u europskim demokracijama, u Hrvatskoj te u SAD, njihove sličnosti i razlike“, rekao je prof. Maldini.

Prof. dr. sc. Pero Maldini je politolog i sveučilišni profesor, pročelnik Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, voditelj interdisciplinarnog poslijediplomskog doktorskog studija Komunikologija na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku, pročelnik katedre za interdisciplinarne znanosti na Edward Bernays VŠKM u Zagrebu te politički komentator više hrvatskih i inozemnih medija. Objavio je četiri knjige (dvije autorske i dvije uredničke) i više od trideset znanstvenih radova u hrvatskim i inozemnim znanstvenim publikacijama u području komparativne politike, teorije demokracije, demokratske tranzicije postkomunističkih društava, medija i politike te politike u uvjetima globalizacije i umreženog društva. Sa svojim izlaganjima i pozvanim predavanjima sudjelovao je na dvadeset i pet međunarodnih i pet domaćih znanstvenih skupova. U više je navrata bio na znanstvenim usavršavanjima u inozemstvu (SAD, Nizozemska, Mađarska, Slovačka).

Natječaj za dodjelu A stipendija

Objavljen je natječaj za dodjeljivanje 16 državnih stipendija A kategorije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih studija za ak. god. 2017./2018. Tekst natječaja i pripadajući obrasci dostupni su na adresi http://www.unidu.hr/novost.php?idvijest=7976. Pravilnik o dodjeljivanju A kategorije državnih stipendija nalazi se na podstranici Dokumenti u folderu Studentske stipendije.

Studenti popunjavaju obrazac prijave te ga, zajedno sa pratećom dokumentacijom, dostavljaju u tajništvo odjela kako bi se prijava dopunila podacima o studiju. Ovjerena dokumentacija prosljeđuje se potom u Rektorat na protokol. Rok za prijavu je od 5. do 19. prosinca 2017.

Dodjeljuje se po jedna stipendija najboljem studentu preddiplomskog i diplomskog studija odnosno ukupno dvije na svakom odjelu Za brucoše se dodjeljuju tri stipendije na razini Sveučilista.

Nije dovoljno biti najbolji student nego se treba i prijaviti, pa su studenti koji se nalaze među 10 posto najboljih pozvani da se prijave , ukoliko već ne primaju neku drugu stipendiju. Isto tako, studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini dobili stipendiju, moraju se ponovno prijaviti jer se postupak svake godine vodi ispočetka.

Stipendije se dodjeljuju za devet mjeseci (razdoblje od siječnja do rujna), a dobitnici stipendije će uplate dobivati u mjesečnim iznosima, sveukupno 9900 kuna.


Tražilica