english English

Pomorski odjel

 Nives Vidak doktorirala

Mr. sc. Nives Vidak, viša predavačica na Pomorskom odjelu  i preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo Sveučilišta u Dubrovniku, obranila je 11. siječnja 2019. godine na poslijediplomskom studiju Glotodidaktika Filozofskog fakulteta u Zagrebu, doktorsku disertaciju pod naslovom Provjera valjanosti konstrukta inojezičnoga motivacijskoga sustava pojma o sebi čime je stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističke znanosti, znanstveno polja filologija, grana anglistika.

Mentorice: prof. dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović i doc. dr. sc. Daria Rovan,

Doktorski rad obranjen je pred Povjerenstvom u sastavu:

doc. dr. sc. Sandra  Mardešić, predsjednica Povjerenstva

prof. dr. sc. Višnja Pavičić-Takač, Filozofski fakultet u Osijeku, članica Povjerenstva

doc. dr. sc. Renata Geld, članica Povjerenstva.

U ime djelatnika Pomorskog odjela, čestitamo!

Obavijest svim studentima o obročnom plaćanju propisane participacije troškova studija

Molimo sve studente koji obročno plaćaju propisanu participaciju troškova studija da se jave u Studentsku službu Pomorskog odjela, te da drugi dio obroka propisane participacije podmire do početka ljetnog semestra upisane akademske godine, točnije 18. veljače 2019. godine.

Anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

Od 14. siječnja do 3. veljače 2019. na Sveučilištu u Dubrovniku provodi se studentska anketa za vrednovanje kvalitete nastavnika i nastave. Anketa se izvodi preko Studomata te studenti mogu ili sa Sveučilišta ili iz svog doma u bilo koje vrijeme u navedenom periodu ispuniti anketu. Anketni upitnik je u potpunosti anoniman pa se prilikom spremanja danih odgovora u bazu podataka ISVU oni ne povezuju s informacijama o studentu odnosno ni na koji način ne mogu utjecati na vaše ocjene.

 Repozitorij
Tražilica