english English

Odjel za umjetnost i restauraciju

 Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno – ekonomskog statusa

Senat Sveučilišta u Dubrovniku donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno – ekonomskog statusa za akademsku 2017./2018. godinu.

Tekst Natječaja može se pročitati ovdje.

 Natječaj za A državne stipendije

Senat Sveučilišta u Dubrovniku donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjeljivanje 16 državnih stipendija „A“ kategorije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2017./ 2018. godinu.

Tekst Natječaja može se pročitati ovdje.

 Prijedlog kandidata za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku 2016./2017. godinu

Prijedlog kandidata za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku 2016./2017. godinu

http://www.unidu.hr/datoteke/7872/Rektorove_nagrade.pdf


Tražilica