english English

Dodatna izobrazba

Program cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti nekretnina“

Sveučilište u Dubrovniku predstavlja program cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti nekretnina“.

Cilj programa je objasniti osnovne metode procjene vrijednosti nekretnina, koje se primjenjuju unutar europskoga pravnog okvira.

Po završetku Programa, očekivani ishod učenja je stjecanje sposobnosti izradbe procjena vrijednosti nekretnina i posebnih prava na nekretninama s pomoću poredbene i hedoničke metode, metode neposredne kapitalizacije, metode sadašnje vrijednosti i rezidualne metode. Povrh toga, polaznici bi trebali biti sposobni samostalno prosuđivati o prikladnim metodama za procjenu i vrste vrijednosti u vezi s onim na što mogu naići u praksi.

OBAVIJEST O RASPOREDU PREDAVANJA I ISPITNIH ROKOVA

Poštovani polaznici Seminara,

obavještavam vas da su u repozitoriju objavljeni termini predavanja i termini ispitnih rokova.

Oglas za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče i voditelje poslovnica 2017.-18.

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

objavljuje

 

OGLAS

za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče i
voditelje poslovnica

I.

Zainteresirani pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Imati najmanje srednju stručnu spremu,

2. Aktivno znati najmanje jedan svjetski jezik,

3. Prijaviti i uplatiti troškove seminara i stručnog ispita.

4. Biti državljanin zemlje članice EU

II.

Seminari se organiziraju i izvode na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, na adresi Lapadska obala 7, Dubrovnik. Početak održavanja seminara za turističke vodičeDubrovačko-neretvanske županije predviđen je 6. studenog 2017., a za voditelje poslovnica 9. studenog 2017.

III.

Cijena stručnog ispita za voditelje poslovnica iznosi 4.875,00 kn. PDV uključen u cijenu.

Cijena stručnog ispita za turističke vodiče iznosi 6.625,00 kn. PDV uključen u cijenu.

Cijena stručnog ispita uključuje troškove izvođenja seminara, troškove polaganja ispita, ispitne materijale i izdavanje uvjerenja.

Cijena za kandidate koji polažu u istom terminu održavanja seminara stručni ispit za turističke vodiče i voditelje poslovnica umanjena je za 20 % od cjelokupnog iznosa cijene obaju seminara.

 

Cijena za kandidata koji je prethodno završio seminar za voditelje poslovnica umanjuje se za 25 % od cijene seminara za turističke vodiče.

 

Cijena za kandidata koji je prethodno završio seminar za turističke vodiče umanjuje se za 25 % od cijene seminara za voditelje poslovnica.

 

Cijena za kandidata koji polaže samo Posebni dio stručnog ispita za Turističke vodiče iznosi 40% od ukupne cijene seminara.

IV.

Seminar je moguće uplatiti u dva jednaka obroka isključivo ako je  polaznik fizička osoba, i to prvi obrok prilikom prijave/upisa, a drugi najkasnije prije početka prvog ispitnog roka. Ako seminar uplaćuje pravna osoba, seminar je potrebno uplatiti u cijelosti prilikom samih upisa.

V.

Elektronske i fizičke prijave/uplate kandidata primaju se od 12. do 26. listopada 2017. na: Sveučilište u Dubrovniku, račun: HR0823400091110135015 s obveznim pozivom na broj: 6615191-20-40 (za voditelje poslovnica) i 6615193-20-41 (za turističke vodiče).

 

Detaljne informacije o seminaru nalaze se na internetskoj podstranici Sveučilišta: http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=518   Sve dodatne informacije na: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik, tel. (020 445909), gđa. Sabina Ćimić; e-mail: ekonomija@unidu.hr

VI.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo neodržavanja seminara u slučaju malog broja polaznika, s tim da će prethodno izvršene uplate vratiti uplatitelju najkasnije u roku od osam dana.


Tražilica