english English

Usluge

Posudba građe

Pravo posudbe imaju redoviti i izvanredni studenti i zaposlenici Sveučilišta u Dubrovniku. Ostali mogu koristiti građu u čitaonici uz predočenje osobnih isprava.

Građa se posuđuje na rok od 30 dana uz mogućnost produženja a najviše do tri naslova istovremeno.

Samo u čitaonici se koriste: rječnici,enciklopedije, atlasi, zbornici, časopisi, doktorske disertacje i magistarske radnje.

Pravo na posudbu stječe se upisom.Članstvo u knjižnici je besplatno.

O izgubljenoj ili oštećenoj knjizi obavijestiti knjižničare radi dogovora o zamjeni ili naknadi.

Zadnji primjerak nekog naslova u pravilu se ne posuđuje van čitaonice, osim za vrijeme vikenda. Tako posuđenu knjigu treba vratiti sljedeći ponedjeljak od 9 do 10 sati.

Međuknjižnična posudba

Međuknjižnična posudba je usluga knjižnice kojom se za djelatnike Sveučilišta u Dubrovniku nabavlja knjižnična građa iz fonda knjižnice. Građa koju knjižnica ne posjeduje za djelatnike Sveučilišta iz Dubrovnika se nabavlja iz velikog broja hrvatskih knjižnica  i   iz The British Library s kojom je sklopljen dogovor o međuknjižničoj posudbi.

Potrebno je samo poslati potrebne reference za građu na e-mail: ana (at)unidu.hr

 Repozitorij
Tražilica