english English

O odjelu

Odjel za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku započeo je s radom akademske 2002./2003. godine, i jedini je takve vrste u Republici Hrvatskoj.

Na Odjelu se izvode dva studija i to preddiplomski studij „Akvakultura“ i diplomski studij „Marikultura“, te u suradnji sa Sveučilišnim studijskim centrom za studije mora, Sveučilišta u Splitu, poslijediplomski doktorski studij Primjenjene znanosti o moru.

Završetkom preddiplomskog studija „Akvakultura“, u trajanju od 3 godine, stječe se zvanje sveučilišni/sveučilišna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka akvakulture (kratica: univ. bacc. ing. aquacult.). Studenti završetkom preddiplomskog studija osposobljeni su za osnivanje i upravljanje poduzećem za uzgoj ribe, školjkaša, rakova i drugih organizama pogodnih za uzgoj, uključujući financijski menadžment, odabir lokacije i konfiguracije postrojenja, te poznavanje tržišta i marketinga.

Završetkom diplomskog studija „Marikultura“, u trajanju od 2 godine, stječe se zvanje  magistar/magistra inženjer/inženjerka marikulture (kratica: mag. ing. maricult.). Studenti završetkom diplomskog studija osposobljeni su za stručni i znanstveni rad u akvakulturi sa specijalizacijom iz područja marikulture te mogu samostalno raditi na uvođenju novih vrsta morskih organizama u komercijalnu akvakulturnu proizvodnju.

Završetkom poslijediplomskog doktorskog studija ”Primjenjene znanosti o moru”, u trajanju od 3 godine, stječe se zvanje doktor/doktorica znanosti (kratica: dr. sc.) iz područja prirodnih znanosti, polja biologije, znanosti o moru.

 Repozitorij
Tražilica