english English

Nastavnici

NASTAVNICI  NA PREDDIPLOMSKOM  STUDIJU  SESTRINSTVO

1. prof. dr. sc. Branka Milošević Pujo, znanstvena savjetnica  u trajnom zvanju

2. prof. dr. sc. Merica Glavina Durdov, dr. med., znanstvena savjetnica

3. prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac, dr. med.,  znanstvena savjetnica

4. izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, prim.dr.med., viši znanstveni suradnik,

5. izv. prof. dr.sc. Velimir Lupret, prim.dr.med., znanstveni savjetnik

6. doc. dr. sc. Denis Čerimagić, prim.dr. med.  znanstveni suradnik

7. doc. dr. sc. Ljubica Matijević Mašić, dr.med, viša znanstvena suradnica

8. doc. dr. sc. Ana Bakija Konsuo,  dr.med., znanstvena suradnica,

9.  doc. dr. sc. Marijo Bekić,dr.med., znanstveni suradnik

10. doc. dr. sc. Sonja Kalauz, dipl.med.tech., znanstvena suradnica,

11. doc. dr. sc. Silva Katušić-Hećimović, dipl.ing.biotehn., viša znanstvena suradnica,

12. doc. dr. sc. Dubravka Bartolek Hamp , dr.med, znanstvena suradnica

13. doc. dr.sc. Morena Milić, dr.med., znanstvena suradnica

14. doc. dr.sc. Narcis Hudorović, dr.med., znanstveni suradnik

15. doc. dr. sc. Nada Lang, dr. med., znanstvena suradnica

16. doc. dr. sc. Hrvoje Hećimović, dr. med., viši znanstveni suradnik

17. doc. dr. sc. Sanda  Tešanović,  dr.med., znanstvena suradnica 

18. doc. Mira Ivanković, prim. dr. med., znanstvena suradnica

19. dr. sc. Biserka Sedić, prof.def.., prof. visoke škole

20. dr. sc. Nives Vidak, prof., viši predavač

21. mr. sc. Marija Radonić,  prim. dr. med., viši predavač

22. mr. sc. Žarko Vrbica, prim. dr. med., viši predavač

23. mr.sc. Ivona Zakarija, dipl. ing., asistent

24. mr. sc. Sanja Mlinarić Vrbica, dr. med., predavač

25. mr. sc. Josip Lopižić,  prof.psih., predavač

26. mr. sc. Andro Vlahušić, dr.med., predavač

27. mr. sc. Jadranka Katušić Bašić, prim. dr. med., predavač

28. mr. sc. Ljiljana Betica Radić, prim. dr. med., predavač

29. mr. sc. Dženis Jelčić, dr.med, predavač

30. mr. Dragutin Petković, dr.  med, predavač

31.  Vesna Turuk, prof. rehab., viši predavač

32.  Mara Županić, dipl. med. techn., viši predavač

33.  Ivana Bakija, dr.med., predavač

34.  Mato Lakić, dr. med., predavač

35.  Sanja Zoranić, dipl. med. techn., predavač

36.  Vedrana Iveta, dipl. med. techn., predavač

37.  Vesna Babarović, mag. soc. rad., predavač

38.  Ilenia Romić Marčinko, dr. med., predavač

39. Mario Wokaunn, prim. dr. med., predavač

40. Paul Bohnert, dr. med., predavač

 

       STRUČNI SURADNICI

 1. dr. sc. Velibor Puzović, dr. med.

 2. dr. sc. Milko Padovan, dr. med.

 3. dr. sc. Vilma Kosović, dr.med.

 4. dr. sc. Mara Tripković, prim. dr. med.

 5. Darko Miović, dr. med.     

 6. Igor Hozić,  dr.  med.                         

 7. Mario Krželj, dr.  med.

 8. Antun Car,  prim. dr. med.

 9. Elizabeta Ćorović Arneri, dr. med.

 10.  Vlado Krmek, dr. med.

 11.  Karmen Đonlagić Ljubenko, dr. med.

 12.  Zrinka Kačić Miličić, dr. med.

 13.  Maja Maglić, dr. med.

 14.  Anita Prizmić, prof. psih.

 15.  Maja Lang Morović, prof. rehab.

 16.  Tanja Rončević, prof.

 17.  Zoran Jablanov, univ. spec. iur.

 18.  Nives Pezer, dipl. iur.

 19.  Marina Vučković Matić, mag.edu.rehab.

 20.  Anita Miljas, mag. med. tech.

 21.  Marija Čupić, mag. med. techn.

 22.  Pave Dabelić, san.ing.

 23.  Snježana Busančić, dipl. med. techn.

 24.  Suzana Kamber, mag. med. techn.

 25.  Niko Car, mag. med. techn.


Tražilica