english English

Stručno vijeće Odjela

Članovi Stručnog vijeća Odjela :

izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, pročelnica

izv. prof. dr. sc. Lucia Emanuele

izv. prof. dr. sc. Sandra Uskoković

izv. prof. dr. sc. Denis Vokić

doc. dr. art. Kristina Kojan Goluža

doc. dr. sc. Alen Brković

doc. dr. sc. Danijela Jemo

doc. dr. art. Iris Lobaš Kukavičić

Mateo Miguel Kodrič Kesovia, mag. art., predstavnik asistenata

Anton Glasnović, predstavnik studenata preddiplomskog studija

Sara Stevanović, zamjenica predstavnika studenata preddiplomskog studija

Sara Vladić, predstavnica studenata diplomskog studija

 Repozitorij
Tražilica