english English

Pravno savjetovanje

Pravno savjetovalište  zamišljeno je kao aktivnost za pružanje pravne pomoći isključivo studentima i to prije svega u djelu koji se ne odnosi na režim studiranja na odjelima budući im za odgovore na ta pitanja stoje na raspolaganju studentske referade,  tajnici i pročelnici Odjela. U Pravnom savjetovalištu studenti bi trebali dobiti pravni savjet vezan uz:

  •  ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja,
  • ostvarivanje prava na subvencionirano stanovanje i prehranu,
  • zapošljavanje posredstvom studentskih centara,
  • sudjelovanje u radu studentskog zbora,
  • provođenje stegovnih postupaka,
  • pritužbu za slučaj povrede nekih od studentskih prava,
  • postupke priznavanja stranih svjedodžbi i diploma,
  • stipendije, kreditiranje, mobilnost, i sl.,
  • druga statusna prava sadržana u posebnim propisima.

 Repozitorij
Tražilica