english English

Služba za profesionalnu orijentaciju i savjetovanje studenata (SPOSS)

5. Dan karijera: „Freelancing – sadašnjost, budućnost ili oboje?“

Sveučilište u Dubrovniku peti put organizira Dan karijera, koji će se održati u četvrtak, 22. veljače 2018., u sveučilišnoj zgradi na adresi Lapadska obala. Ovogodišnja je tema Danu karijera „Freelancing – sadašnjost, budućnost ili oboje?“, a program je osmišljen na način da se odvija nekoliko panel diskusija, predavanja i radionica na kojima će sudionici – poduzetnici, predstavnici tvrtki i alumni govoriti o bitnim aspektima freelancinga u digitalno doba. Bit će riječi i o mogućim poteškoćama, preprekama i zamkama koje očekuju sve one koji se odluče za taj profesionalni put, ali će sudionici studentima ukazati i na dobre aspekte ovog načina zapošljavanja.

Tjedan cjeloživotnog učenja, 2. – 8. listopada 2017.

Aktivnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik u Tjednu Cjeloživotnog učenja možete pogledati u repozitoriju.

Radionica na engleskom: Selling yourself in a job interview

Usmeno se prezentirati na stranom jeziku zahtjeva puno pripreme ako želiš zadiviti poslodavca i dobiti posao iz snova. Možda je krajnje vrijeme za malo rada na jezičnim vještinama? U tome će vam pomoći radionica Selling yourself in a job interview koju će održati dr. sc. Vanessa Druskat s University of New Hampshire, SAD, u četvrtak, 18. svibnja 2017., od 11 do 13 sati u Sveučilišnom kampusu.Tražilica