english English

Služba za profesionalnu orijentaciju i savjetovanje studenata (SPOSS)

Tjedan cjeloživotnog učenja, 2. – 8. listopada 2017.

Aktivnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik u Tjednu Cjeloživotnog učenja možete pogledati u repozitoriju.

Radionica na engleskom: Selling yourself in a job interview

Usmeno se prezentirati na stranom jeziku zahtjeva puno pripreme ako želiš zadiviti poslodavca i dobiti posao iz snova. Možda je krajnje vrijeme za malo rada na jezičnim vještinama? U tome će vam pomoći radionica Selling yourself in a job interview koju će održati dr. sc. Vanessa Druskat s University of New Hampshire, SAD, u četvrtak, 18. svibnja 2017., od 11 do 13 sati u Sveučilišnom kampusu.

Studenti – praksu možete obavljati u više od 120 poslodavaca

Prihvaćanjem partnerstva Sveučilišta u Dubrovniku u okviru projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade, u koju se dosad uključilo više od 120 poslodavaca iz cijele Hrvatske, studentima Sveučilišta nudi se mogućnost obavljanja studentske prakse na više od 600 mjesta.

Studenti mogu, s pomoću AAI@EduHR logina, pristupiti portalu Inicijativa za mlade gdje će imati pristup otvorenim stručnim praksama tvrtki u različitim sektorima gospodarstva, te će se moći prijaviti na praksu izravno poslodavcu. Poslodavac će, nakon provedene selekcije, izabrati najboljeg kandidata za praksu.

Posebno ističemo da će ovakva studentska praksa upisivati u diplomu supplement (dopunska isprava o studiju)!Tražilica