english English

Studij Financijski menadžment

Rang lista kandidata starijih od 24 godine

Rang lista kandidata za upis u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Financijski menadžment, kategorija stariji od 24 godine, dostupna je u privitku.

Kolektivni godišnji odmor

Odlukom o trajanju i rasporedu korištenja godišnjeg odmora zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku, obavještavamo sve naše korisnike i buduće korisnike da će se od 24. srpnja do zaključno 25. kolovoza 2017. sve informacije vezane uz rad i aktivnosti Sveučilišta moći dobiti u zgradi Rektorata, Branitelja Dubrovnika 29, radnim danom od 9 do 13 sati, osobno ili na broj telefona: 445-700.

Rang lista kandidata starijih od 24 godine

Rang lista studenata za upis u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Financijski menadžment, kategorija stariji od 24 godine, dostupna je u donjem dokumentu.

 Repozitorij
Tražilica